"Ius est ars boni et aequi"
Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Reprezentacja w sądach
Skuteczność • Jakość • Profesjonalizm

Myślimy strategicznie
Usługi prawne na najwyższym poziomie

Działamy zespołowo
Współpracujemy z innymi kancelariami

Zaangażowanie
Nasi klienci doceniają nasze zaangażowanie

Prawo karne/wykroczeń

    Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania i przy wszelkich czynnościach prawnych w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, prawa karnego wykonawczego, m.in. poprzez:  

  • występowanie w charakterze obrońców oskarżonych, obwinionych na każdym etapie postępowania i we wszystkich instancjach sądowych,
  • występowanie w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania i we wszystkich instancjach sądowych,
  • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym dotyczącym odroczenia w wykonaniu kary, przerwy w wykonaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia, czy wydania wyroku łącznego,
  • sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia i innych pism procesowych,
  • doradztwo prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych.

    Nasze doświadczenie zawodowe pokazuje, że pomoc obrońcy już na etapie pierwszego przesłuchania, może mieć decydujący wpływ na wynik całego postępowania karnego.