"Ius est ars boni et aequi"
Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Reprezentacja w sądach
Skuteczność • Jakość • Profesjonalizm

Myślimy strategicznie
Usługi prawne na najwyższym poziomie

Działamy zespołowo
Współpracujemy z innymi kancelariami

Zaangażowanie
Nasi klienci doceniają nasze zaangażowanie

Prawo rodzinne

Adwokat alimenty, rozwody, podział majątku - Zamość, Hrubieszów

Ze względu na szczególną wagę spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz ich wpływ na życie rodzin naszych Klientów, nasza Kancelaria Adwokacka dokłada wszelkiej staranności, aby jak najszybciej doszło do rozstrzygnięcia każdej sprawy. Pomagamy naszym Klientom między innymi w sprawach:

  • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa – (orzeczenie o winie małżonka, bez orzekania o winie),
  • o alimenty – (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
  • o podział majątku, umowy majątkowe małżeńskie, rozdzielność majątkowa,
  • związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi – (uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej),
  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka,
  • dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli – (ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, ustanowienie opiekuna, ustanowienie kuratora),
  • zgody sądowej na czynności prawne w imieniu małżonka, dziecka.

        W tym celu reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji na każdym etapie postępowania,  udzielamy porad prawnych, sporządzamy wszelkie pisma procesowe (m.in. pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne) a także sporządzamy rodzicielskie plany wychowawcze, współpracujemy z mediatorami w celu ugodowego i szybkiego rozstrzygnięcia sprawy.

        Należy pamiętać, że w sprawach rozwodowych sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, reguluje kontakty z dziećmi, ustala udział każdego z rodziców w kosztach ich utrzymania, a także  może orzec o alimentach na rzecz jednego z małżonków, dlatego zachęcany do skorzystania z pomocy prawnej.

 


Adwokat Zamość, Hrubieszów - adwokat rozwody, alimenty, podział majątku